Our knowledge and experience for your success

Referenssit

Esimerkkejä asiakkaillemme tuotetuista palveluista

Liiketoiminnan kehityksessä

 • Markkinaselvitykset monikansalliselle sähkölaitevalmistajalle, kansainväliselle rakennusliikkeelle ja suomalaiselle valmistalovalmistajalle ja suunnitelmat niiden tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Venäjän markkinoilla.
 • Liiketoimintastrategian laatiminen kansainväliselle betonielementtivalmistajalle, suomalaiselle rakennusliikkeelle ja suomalaiselle arkkitehtitoimistolle toiminnanlaajentamiseksi Venäjän markkinoilla sekä suomalaiselle valmistalotuottajalle toiminnan aloittamiseksi Venäjällä ja laajentamiseksi kansainvälisillä markkinoilla.
 • Yritysosto ja toiminnan kehittäminen kansainväliselle sähköalan yritykselle liittyen yrityksen toiminnan aloittamiseen Venäjällä.
 • Pääneuvonantajana toimiminen suomalaisen pankin ja kansainvälisen kiinteistöalan konsulttiyhtiön perustaessa kiinteistösijoitusrahastoa Venäjälle.
 • Toimiminen johdon neuvonantajana usealle pohjoismaiselle ja kansainväliselle yritykselle niiden kehittäessä Venäjän toimintojaan.
 • PK-yritysten neuvonta kiinteistökehityshankkeissa.

Pääomasijoittamisessa

 • Tonttien haku ja arviointi kansainväliselle puunjalostusyritykselle, kansainväliselle teräsrakenteita valmistavalle yhtiölle, autokatsastusyritykselle sekä kansainväliselle elintarvikealan yritykselle Venäjälle perustettavia tuotantoyksiköitä varten.
 • Tekninen Due Diligence itävaltalaiselle kiinteistökehitysyhtiölle keskeneräisestä kohteesta Pietarissa, suomalaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle valmiiden kohteiden osalta Pietarissa, Ghatsinassa, Liettuassa, sekä kansainväliselle elintarvikealan yritykselle koskien hankkeilla olevaa tonttia Leningradin läänissä. Pika-arvioita suomalaistaustaiselle kiinteistösijoitusrahastolle useista tonteista.
 • Teollisuustonttien hankinnan järjestely suomalaistaustaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle ja rakennusliikkeelle Pietarin ja Leningradin alueilla.
 • Rahoitusratkaisu yksityiselle sijoitusyhtiölle tutkimustyöhön ja varojen turvaamiseksi kansainvälisillä markkinoilla Moskovan alueella olevaa kehityshanketta varten.
 • Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntija suomalaistaustaisille kiinteistösijoitusrahastoilleniiden kehitteillä ja rakenteilla olevissa hankkeissa Venäjällä ja Baltiassa.
 • Rakennuttajapalvelut suomalaiselle metalliteollisuuden yritykselle teollisuushankkeessaLeningradin läänissä.
 • Toimiminen asiakkaan edustajana suomalaiselle kiinteistösijoittajalle ja usealle kansainväliselle teollisuusyritykselle Venäjän hankkeissa.
 • Moskovan läänissä ja Leningradin läänissä olevien teollisuustonttien sekä erilaisten investointikohteiden kehitystyötä ja markkinointia perustuen venäläisten omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.